Kūtsmēslu uzglabāšanas rezervuāri.

SIA "MB Holding" piedāvā kūtsmēslu rezervuāru piegādi, uzstādīšanu un apkopi. Darbojamies stingrā ražotāja uzraudzībā, lai gala produkts būtu augstākās kvalitātes.

Mūsu komanda ir apmācīta, lai spētu izpildīt ražotāja nosacījumus un spētu atrast pareizo risinājumu drošai un efektīvai kūtsmēslu uzglabāšanai. Šo rezervuāru galvenais ieguvums ir mēslošanas līdzekļu ietaupījums un produktivitātes paaugstināšana. Mūsdienu saimniecību vajadzībām, gluži vienkārši, nav labākas izvēles!

Screenshot 2014-04-30 18.10.30.png