Aknīste

Pasūtītājs SIA ”MB Akva”
Projektētājs SIA ”EVO Design”
Realizācijas laiks 2013. gads
Adrese Aknīste, Aknīstes novads.

Uzstādīts dzeramā ūdens rezervuārs ar kopējo tilpumu 60m3.