Olaine

Pasūtītājs SIA "Hydrotech"
Projektētājs SIA "Hydrotech"
Realizācijas laiks 2014. gads
Adrese Olaine, Olaines pilsēta

Uzstādīts notekūdeņu rezervuārs ar kopējo tilpumu 103m3.