Skulte

Pasūtītājs SIA ”Lokširs”
Projektētājs SIA ”L4”
Realizācijas laiks 2013.gads
Adrese Skulte, Mārupes novads.

Uzstādīti divi dzeramā ūdens rezervuāri, katra rezervuāra tilpums ir 150m3.